جزئیات دخل وخرج خانوارشهری درسال96

به گزارش خبرنگاران، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی 50 ساله از مهمترین طرح های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان ها است. در سال 1396 تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح 18701 خانوار نمونه در نقاط شهری و 19261 خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است.

جزئیات دخل وخرج خانوارشهری درسال96

نگاهی به اهم نتایج طرح در سال 1396 در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد که:

- متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری 329.525 هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 15.7 درصد افزایش نشان می دهد. از هزینه کل سالانه خانوار شهری 76.750 هزار ریال با سهم 23.3 درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 252.775 هزار ریال با سهم 76.7 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 22.1 درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و در بین هزینه های غیر خوراکی بیشترین سهم با 43.0 درصد مربوط به مسکن بوده است.

- متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری 366.947 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، 15.7 درصد افزایش داشته است. براین اساس در سال 1396 رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری برابر با رشد هزینه کل سالانه است. منابع تأمین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که 34.4 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 16.1 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 49.6 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

- مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال 1395 نسبت به سال 1396 نشان می دهد که خانوارهای استفاده کننده، اتومبیل شخصی از 47.6 به 50.6، یخچال فریزر از 60.5 به 63.2، جاروبرقی از 90.3 به 91.0، ماشین لباسشویی از 84.5 به 86.3، ماشین ظرفشویی از 5.8 به 7.3 و مایکروفر از 10.3 به 12.4 درصد افزایش یافته است.

- در سال 1396، عمده ترین نوع سوخت مصرفی 93.8 درصد از خانوارهای شهری برابر گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) بوده است.

- متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی 178.760 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 13.9 درصد افزایش نشان می دهد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی 66.504 هزار ریال با سهم 37.2 درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 112.166 هزار ریال با سهم 62.8 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 25.2 درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و در بین هزینه های غیرخوراکی، بیشترین سهم با 29.1 درصد مربوط به مسکن بوده است.

- متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی 201.842 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 14.1 درصد افزایش داشته است. منابع تأمین درآمد خانوارهای روستایی نشان می دهد که 29.4 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 31.7 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 38.8 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

- مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال 1395 نسبت به سال 1396 نشان می دهد که خانوارهای استفاده کننده، اتومبیل شخصی از 27.0 به 29.6، یخچال فریزر از 41.6 به 45.2، جاروبرقی از 64.1 به 64.2، ماشین لباسشویی از 52.1 به 53.9، ماشین ظرفشویی از 0.2 به 0.3 و مایکروویو از 1.6 به 1.9 درصد افزایش رسیده است.

- در سال 1396 عمده ترین نوع سوخت مصرفی 64.4 درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) و 25.1 درصد نفت سفید بوده است.

منبع: mehrnews.com

به "جزئیات دخل وخرج خانوارشهری درسال96" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزئیات دخل وخرج خانوارشهری درسال96"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید