سرعت گیر رشد فراوری خودرو

به گزارش مجله سرگرمی، رئیس جمهور در راستای جهش فراوری خودرو به وزیر صمت ماموریت داده است، طرح افزایش تیراژ در شرکت های خودروساز را به ستاد مالی دولت ارائه کند. درخواست حسن روحانی در شرایطی مطرح است که انتشار آمار فراوری آبان ماه خودروسازان از افت تیراژ نسبت به مهرماه حکایت دارد و همچنین کارنامه 8 ماهه فراوری نیز عدم تحقق برنامه حداقلی را نشان می دهد. با توجه به زیان انباشته و ضرر فراوری به واسطه قیمت گذاری دستوری، به نظر می رسد هیچ طرحی جز آزادسازی قیمت نتواند جهت رشد فراوری در شرکت های خودروساز را احیا کند.

سرعت گیر رشد فراوری خودرو

به گزارش دنیای اقتصاد، سرعت رشد تجمعی فراوری سواری ها در آبان کاهشی شد. براساس صورت های اقتصادی ماهانه سه خودروساز عظیم کشور به بورس، از ابتدای امسال فراوری تجمعی محصولات سواری فرایند صعودی به خود گرفته بود، این در شرایطی است که آمار آبان ماه گویای کاهش سرعت فراوری در شرکت های خودروساز است.

براساس مستندات سایت کدال، سه خودروساز عظیم کشور تا انتها آبان ماه امسال در مجموع 544 هزار و 27 دستگاه محصولات سواری فراوری نموده اند که این تعداد فراوری در مقایسه با آمار تجمعی تا انتها آبان سال گذشته حکایت از رشد 10 درصدی دارد. این آمار منهای فراوری وانت در خودروسازی ها است و اگر فراوری وانت در ایران خودرو و سایپا را به آمار سواری ها اضافه کنیم در قیاس با آبان سال گذشته فراوری رشد 12 درصدی را به خود خواهد دید. با احتساب وانت ها فراوری در هشتمین ماه از امسال به 566 هزار و 844 دستگاه می رسد.

در این بین ایران خودرویی ها تا انتها آبان ماه امسال توانسته اند 286 هزار و 926 دستگاه از محصولات سواری فراوری نمایند که این میزان فراوری در مقایسه با آمار سال گذشته در همین بازه زمانی از رشد 5/ 36 درصدی حکایت دارد. آبی های جاده مخصوص تا انتها آبان 98 در مجموع 210 هزار و 350 دستگاه خودروی سواری فراوری نموده بودند.

دیگر خودروساز عظیم کشور یعنی خودروسازی سایپا نیز تا انتها هشتمین ماه از امسال 191 هزار و 25 دستگاه خودروی سواری را در خطوط فراوری خود نهایی نموده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افت 4/ 13 درصدی فراوری در این شرکت خبر می دهد. فراوری محصولات سواری سایپا تا انتها آبان سال گذشته 220 هزار و 810 دستگاه برآورد شده بود. اما سومین خودروساز کشور یعنی پارس خودرو نیز در 8 ماهه امسال 66 هزار و 76 دستگاه محصول سواری فراوری نموده، این در شرایطی است که با احتساب فراوری 61 هزار و 717 دستگاهی تا انتها آبان 98، این شرکت رشد 7 درصدی به خود می بیند.

اما رشد 10 درصدی فراوری آبان در حالی محقق شده که خودروسازان در آمار ماهانه فراوری، افت نموده اند به طوری که فراوری آبان نسبت به مهر فرایند نزولی به خود گرفته است. حال آنکه فراوری مهرماه نسبت به شهریور امسال نیز باز هم افت را به خود دیده است. کاهش سرعت تجمعی فراوری و همچنین فرایند نزولی ماهانه در شرایطی است که طبق برنامه وزارت صمت، خودروسازان تا انتها امسال به طور میانگین باید یک میلیون و 100 هزار دستگاه خودرو فراوری نمایند.

حال با توجه به فرایند نزولی ماهانه و کاهش سرعت تجمعی فراوری به نظر می رسد خودروسازان راه دشواری تا فراوری یک میلیون و 100 هزار دستگاهی مورد نظر سیاست گذار خودرویی پیش رو داشته باشند. در این بین آمار های کدال گویای این نکته است که با نزدیکی هزینه فراوری و قیمت فروش که به واسطه سه مجوز افزایش قیمت شورای رقابت در امسال اجرا شده، خودروسازان توانسته اند با تامین نقدینگی مورد احتیاج، فراوری را افزایش دهند. این نکته سیگنال مثبتی است در راستای برنامه ریزی سیاست گذار خودرویی که همچنان بر قیمت گذاری دستوری خودرو تکیه دارد.

آنچه مشخص است خودروساز در دو سال گذشته برخلاف هزینه نهاده های فراوری، مجبور به فروش محصولات خود با قیمت گذاری دستوری بوده که این امر منجر به زیان انباشته و ضرر فراوری شده است. در این بین زیان فراوری از یکسو منجر به کمبود نقدینگی در شرکت های فراورینماینده شد و از سوی دیگر افت فراوری را در پی داشت، این در شرایطی است که با شرایط ایجاد شده، سیاست گذار خودرویی به دنبال کاهش التهابات بازار با وضع دستورالعمل و فشار به خودروساز برای افزایش فراوری بود. با این حال با اخذ مجوز افزایش قیمت طی سه مرحله، فراوری تا حدودی سرو سامان گرفت حال آنکه با توجه به فاصله قیمتی کارخانه تا بازار، صعود فراوری نتوانست چندان از آشفتگی بازار بکاهد.

در این بین بسیاری از کارشناسان با توجه به ماموریت حسن روحانی، رئیس جمهور به وزیر صمت مبنی بر جهش فراوری خودرو پیشنهاد می نمایند از فرصت نزول قیمت ها در بازار به واسطه کاهش تورم انتظاری و ریسک های غیراقتصادی، استفاده نموده و با حذف قیمت گذاری دستوری در شرکت های خودروساز و مشخص قیمت براساس مکانیزم عرضه و تقاضا، به حذف دلالی و سفته بازی در بازار یاری کند و رشد فراوری در شرکت های خودروساز را نیز تداوم بخشد.

جزئیات فراوری خودروسازان

از جزئیات آمار فراوری پرتیراژترین خودروساز کشور شروع می کنیم. ایران خودرویی ها تا انتها آبان 99 توانسته اند فراوری 209 هزار و 609 دستگاه از محصولات خانواده پژو را نهایی نمایند؛ بنابراین همچنان این خانواده بیشترین سهم را در سبد فراوریی این خودروساز به خود اختصاص داده است.

فراوری خانواده پژو تا انتها آبان 99 در مقایسه با فراوری آن در سال گذشته از رشد فراوری 42 درصدی حکایت دارد. دنا بعد از خانواده پژو در رتبه دوم به لحاظ تیراژ فراوری قرار گرفته است. تا انتها آبان ماه امسال در مجموع 34 هزار و 506 دستگاه انواع دنا در ایران خودرو فراوری شده است. این میزان فراوری در مقایسه با آمار فراوری این خودروساز در همین بازه زمانی در سال گذشته رشد فراوری 93 درصدی را نشان می دهد.

خانواده سمند نیز در انتها آبان امسال رتبه سوم را در جدول تیراژ فراوری آبی های جاده مخصوص به خود اختصاص داده است.

تا انتها آبان 99 در مجموع 32 هزار و 532 دستگاه از محصولات این خانواده در خطوط فراوری تکمیل شده است. این میزان فراوری خانواده سمند در مقایسه با آمار سال گذشته از رشد فراوری 5/ 13 درصدی خبر می دهد. رتبه چهارم جدول تیراژ ایران خودرو نیز در اختیار رانا است.

ایران خودرو تا انتها آبان ماه امسال در مجموع 6 هزار و 819 دستگاه رانا فراوری نموده است. این تعداد فراوری در مقابل تیراژ فراوری سال گذشته این محصول تا انتها آبان 98 از رشد بیش از 58 درصدی حکایت دارد. تا انتها آبان ماه سال گذشته فراوری 4 هزار و 308 دستگاه رانا قطعی شده بود.

هایما محصول مونتاژی ایران خودرو تا انتها آبان ماه 99 با فراوری 3 هزار و 196 دستگاه رتبه پنجم جدول تیراژ را به خود اختصاص داده است. آبی های جاده مخصوص تا انتها آبان گذشته 3 هزار و 734 دستگاه هایما فراوری کردند.

مقایسه این دو عدد نشان دهنده افت فراوری 5/ 14 درصدی این محصول مونتاژی چینی در خطوط فراوری این خودروساز است. نکته قابل تامل در ارتباط با فراوری هایما این است که ایران خودرو در آبان ماه امسال تنها یک دستگاه از این خانواده را فراوری نموده است.

این به معنای توقف فراوری این محصول مونتاژی در خطوط فراوری این خودروساز است. پژو 2008 دیگر محصول مونتاژی ایران خودرو رتبه 6 را به خود اختصاص داده است. این خودروساز تا انتها آبان ماه امسال در مجموع 170 دستگاه از این محصول مونتاژی فرانسوی را فراوری نموده است.

این میزان فراوری در مقایسه با فراوری سال گذشته در همین بازه زمانی افت فراوری 5/ 96 درصدی را نشان می دهد.

دانگ فنگ دیگر محصول مونتاژی نیز در قعر جدول تیراژ ایران خودرو تا انتها آبان 99 قرار گرفته است. ایران خودرویی ها در بازه زمانی ذکر شده تنها 94 دستگاه از این خودرو را فراوری نموده اند.

این تعداد در مقایسه با فراوری 2 هزار و 131 دستگاهی تا انتها آبان سال گذشته از افت 5/ 95 درصدی خبر می دهد. حال به سراغ خودروسازی سایپا می رویم.

در جدول تیراژ نه چندان شلوغ این خودروساز تا انتها آبان ماه خانواده تیبا صدرنشین است. نارنجی های جاده مخصوص توانسته اند در انتها هشتمین ماه از امسال 140 هزار و 559 دستگاه از این خانواده را فراوری نمایند. این میزان فراوری در مقایسه با فراوری 103 هزار و 847 دستگاهی این خانواده تا انتها آبان سال گذشته نشان دهنده رشد فراوری بیش از 35 درصد است. پراید دیگر محصول فراوریی سایپا که این روز ها فراوریش متوقف شده در رتبه دوم جدول تیراژ تا انتها آبان 99 قرار گرفته است.

سایپایی ها تا انتها هشتمین ماه از امسال 50 هزار و 413 دستگاه انواع پراید (به جز مدل وانت از این خودرو) را فراوری نموده اند. این خودروساز سال گذشته در همین بازه زمانی توانسته بود فراوری 108 هزار و 130 دستگاه از خانواده پراید را نهایی کند؛ بنابراین این محصول که زمانی لقب پرتیراژ ترین خودروی کشور را یدک می کشید در انتها هشتمین ماه از امسال در مقایسه با آمار فراوری آن تا انتها آبان 98 افت فراوری بیش از 53 درصدی را در کارنامه سایپا به نام خود ثبت نموده است. فراوری پراید در مردادماه متوقف شد.

اما خودروسازی سایپا همچنان به فراوری وانت پراید ادامه می دهد و تا انتها آبان 99 توانسته 18 هزار و 509 دستگاه از این خودرو را در خطوط فراوری خود تکمیل کند. بر اساس آمار های منتشر شده در سایت کدال نارنجی های جاده مخصوص از این ماه فراوری شاهین را نیز به آمار های خود اضافه نموده اند. بر اساس ادعای خودروسازی سایپا تا انتها آبان امسال 30 دستگاه شاهین در خطوط فراوری این خودروساز نهایی شده است که تمامی آن ها مربوط به آبان بوده است. سراتو، آریو و چانگان نیز همچنان فراوریشان در این خودروسازی متوقف است. حال نگاهی می اندازیم به جزئیات فراوری پارس خودرو که عنوان سومین خودروساز عظیم کشور را یدک می کشد.

در جدول فراوری این خودروساز گروه Q200 شامل کوییک R و R پلاس در صدر قرار گرفته است.

پارس خودرویی ها تا انتها آبان ماه امسال توانسته اند 26 هزار و 687 دستگاه از محصولات این گروه را فراوری نمایند. این میزان فراوری در مقایسه با فراوری 501 دستگاهی که پارس خودرو تا انتها آبان ماه 98 فراوری نموده است از رشد فراوری 5 هزار و 226 درصدی خبر می دهد. رتبه دوم جدول تیراژ پارس خودرو نیز در اختیار خانواده X100 یا همان پراید قرار گرفته است. این خودروساز پیش تر به صورت حق العمل کاری برای سایپا، پراید مونتاژ می کرد.

پارس خودرویی ها تا انتها آبان گذشته توانسته بودند 58 هزار و 97 دستگاه پراید مونتاژ نمایند. مونتاژ پراید در این خودروساز تا انتها آبان ماه امسال با افت بیش از 59 درصدی روبه رو شده است. کوییک معمولی نیز در رتبه سوم جدول تیراژ پارس خودرو قرار گرفته است.

تا انتها آبان امسال 5 هزار و 762 دستگاه کوییک معمولی در خطوط فراوری این خودروساز تکمیل شده است. این محصول سال گذشته جایی در خطوط فراوری پارس خودرو نداشت.

گروه S200 یا همان ساینا نیز در رتبه بعدی قرار گرفته است. پارس خودرویی ها تا انتها آبان ماه امسال 3 هزار و 907 دستگاه از این محصول را فراوری نموده اند. این محصول سال گذشته در همین بازه زمانی تنها 6 دستگاه از آن فراوری شده بود. از دو محصول مونتاژی پارس خودرو یعنی خانواده رنو و برلیانس نیز طی هشت ماهی که از امسال گذشته به ترتیب 2 هزار و 963 دستگاه و 3 هزار و 54 دستگاه فراوری شده است.

در حالی که فراوری خانواده رنو در پارس خودرو متوقف شده است، طی یک ماهه آبان شاهد فراوری 229 دستگاه از محصولات خانواده برلیانس در خطوط فراوری این خودروساز بوده ایم.

منبع: فرارو
انتشار: 6 دی 1399 بروزرسانی: 6 دی 1399 گردآورنده: fixfun.ir شناسه مطلب: 1355

به "سرعت گیر رشد فراوری خودرو" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سرعت گیر رشد فراوری خودرو"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید