رمزگشایی از کد مهمی در جریان توسعه پیروز چین

به گزارش مجله سرگرمی، پنجمین نشست مجمع عمومی نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در روزهای 26 تا 29 اکتبر امسال در پکن برگزار گردید. در این نشست پیشنهادات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین برای چهاردهمین برنامه پنج ساله توسعه مالی، اجتماعی و چشم انداز و اهداف بلندمدت کشور تا سال2035 مورد تصویب نهاده شد و به این ترتیب نقشه راه توسعه چین برای 5 تا 15 سال آینده ترسیم گشت.

رمزگشایی از کد مهمی در جریان توسعه پیروز چین

با ما همراه باشید و با تورهای چین از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه دیدن کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

تدوین و اجرای برنامه ملی پنج ساله توسعه مالی، اجتماعی و چشم انداز و اهداف بلندمدت کشور، یکی از روش های مهم حزب کمونیست چین برای اداره و ساماندهی کشور و کد مهمی در مدیریت امور چین به حساب می آید. طی 70 سال پس از تأسیس جمهوری خلق چین و بویژه در ایام پس از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز به این سو، چین در امور بلندمدت به تدوین راهبرد، در مورد مسائل میان مدت به ارائه طرح ها و برای مباحث سالیانه به طرح ریزی برنامه هایی مدون پرداخته است. همیشه مسائل این سه حوزه در فرایندی تکاملی، همراه یکدیگر و به صورت متقابل و مکمل با هم در ارتباط بوده و در راستای تحقق توسعه پایدار، سریع و سالم اقتصاد و جامعه چین نقش بسزایی ایفا کرده اند. با مروری بر سیزده برنامه پنج ساله از زمان تأسیس جمهوری خلق چین درمی یابیم که جهت فکری پایبندی به واقع گرایی، تحلیل دقیق تحولات داخلی و خارجی و تسلط بر قضاوت های مربوط به شرایط و احتمالات آینده همیشه یکی از تجربیات مهم در امر تدوین این برنامه ها بوده است. در شرایط پیچیده و متغیر بین المللی، اقتصاد چین همیشه عملکرد پایدار خویش را محفوظ داشته و ساختار خود را هم بهبود داده است. در سال 2020 میزان فراوری ناخالص داخلی چین برای نخستین بار از رقم 100 تریلیون یوآن فراتر خواهد رفت و در عین حال دستاوردهای عملی مبارزه چین با فقر توجه دنیایان را به خود جلب کرده است، فرایندی که در نتیجه آن 55 میلیون و 750 هزار فقیر ساکن در مناطق روستایی از دام فقر رها شده و به این ترتیب معجزه ای در تاریخ دنیای مقابله با فقر به وقوع پیوسته است. در ادامه همین فرایند، سطح زندگی مردم چین به گونه ای قابل توجه رشد کرده و میزان اشتغالزایی در شهرها و استان ها از رقم 60 میلیون نفر گذشته است؛ باز در ادامه همین فرآیند، بزرگترین ساختار بیمه تأمین اجتماعی در دنیا ایجاد شده و بیش از یک میلیارد و 300 میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمانی مرتبط با هزینه هایی اولیه درمانی قرار گرفته و در همین چارچوب در حدود یک میلیارد تن نیز تحت پوشش بیمه عمر قرار گرفته اند. کسب دستاوردی استراتژیک و بزرگ در مبارزه با فراگیری ویروس کرونا و تحقق نخستین نمونه کنترل و مدیریت فراگیری ویروس در دنیا از سویی و از سرگیری کامل کسب و کارها از دیگر سو موجب شد تا چین به عنوان نخستین ساختار مالی شاخص در دنیا که پس از کرونا رشد مالی مثبت را در کارنامه خود ثبت کرده، به دنیایان معرفی گردد. در حال حاضر، حرکت چین به مرحله توسعه کیفی و با کیفیت بالا تغییر جهت داده و در این فضا اموری چون مزیت های قابل توجه ساختاری، ارتقای کارایی حاکمیتی، بهبود بلندمدت شرایط مالی، مواد اولیه سرشار، همچنین منابع انسانی غنی، فضای گسترده بازار، شاخصه انعطاف پذیری در توسعه قدرتمند و ثباتی کلان در حوزه اجتماعی را محقق کرده است. شروع دوران چهاردهمین برنامه پنج ساله در واقع ایامی است که در پس تحقق ایده جامعه مرفه چینی و عملی شدن اهداف تلاشگرانه صدساله نخست کشور رخ کرده و با بهره گیری از این فضا، فرایندی جدید در ایجاد یک کشور مدرن سوسیالیستی در پیش گرفته خواهد شد تا کشور به سوی نخستین دوره پنج ساله از اهداف تلاشگرانه صدساله دوم بتازد و در این فرآیند چین را به دوران جدیدی از توسعه خود وارد گشت.

چین در طول دوران چهاردهمین برنامه پنج ساله ضمن پایبندی جدی به صندلی محوری نوآوری در مدرنیزاسیون، بر سرعت ساخت کشوری قدرتمند و دارای علم و فناوری خواهد اضافه کرد؛ این افزایش سرعت همچنین شامل تسریع توسعه ساختار صنعتی مدرن و ایجاد بازار داخلی قوی نیز خواهد بود، ضمن آنکه تعمیق اصلاحات، ایجاد یک ساختار پیشرفته مالی سوسیالیستی، اولویت بخشی به توسعه در مناطق کشاورزی و روستایی، ترویج جامع احیای فضاهای روستایی نیز از دیگر تعیینه های آن محسوب می گردد. در عین حال، ساماندهی فضاها و اراضی کشوری، ترغیب و عملیاتی سازی توسعه هماهنگ منطقه ای و شهرنشینی جدید؛ پیگیری رونق و توسعه در امور و محصولات فرهنگی و در عین حال ارتقای توان کشور در حوزه قدرت نرم و فرهنگی؛ پیگیری و عملیاتی سازی توسعه سبز و ارتقای شرایط همزیستی هماهنگ انسان و طبیعت، بهبود کیفیت زندگی مردم و بهبود سطح ساختارهای اجتماعی از دیگر اهداف این فرایند خواهد بود. از دیگر سو، برنامه ریزی در راستای توسعه و امنیت و ایجاد کشوری با ضریب امنیت بالاتر همیشه مدنظر خواهد بود و در این چارچوب اقدامات لازم در راستای تسریع برنامه های مدرن سازی تجهیزات دفاعی و نظامی را نیز در دستور کار خواهد داشت تا از مجموع این فرآیند، ساختاری یکپارچه و کشوری مرفه با ارتشی قدرتمند محقق گردد.

در این نشست همچنین اهداف بلندمدت تحقق نسبی مدرنیزاسیون سوسیالیستی تا سال 2035 مطرح شد. تا آن موقع، حجم کلی اقتصاد چین و میزان درآمد سرانه جمعیت شهری و روستایی به سطح جدیدی خواهد رسید و بر پیشانی کشوری با خصیصه نوآوری در تمام و جوه ثبت خواهد گشت. در این دوران از قبل صنعتی سازی جدید، اطلاعاتی سازی، فرایندهای شهرنشینی و مدرن سازی در حوزه کشاورزی، موجبات ایجاد یک ساختار مالی جدید فراهم آمده است. در این بازه زمانی همچنین مسأله مدرن سازی سیستم و قابلیت حکمرانی ملی به صورت نسبی محقق، و حقوق مردم برای مشارکت برابر در امور و توسعه برابر به طور کامل تضمین گشته است؛ در این ایام در چین؛ کشوری با حکمرانی کامل قانون ساخته شده و دولتی قانونمند و جامعه ای قانون مدار در جریان خواهد بود. در این روزگار فرهنگ عامه ملت و سطح تمدن اجتماعی به بلندای جدیدی دست یافته و قدرت نرم فرهنگی نیز به گونه ای ملموس افزایش یافته است. این روزگار، روز گاری است که در آن شیوه زندگی و فراوری سبز به گونه ای گسترده مورد توجه قرار گرفته و شرایط زیست محیطی به طور بنیادین با بهبودی اصولی روبرو گشته است. از جانب دیگر، میزان سرانه فراوری ناخالص کشور به مقدار متوسط کشور های توسعه یافته رسیده و همسانی در بهره گیری از خدمات عمومی نیز به صورتی نسبی محقق شده است. در همین فرآیند است که شکاف و اختلافات مربوط به ساکنان مناطق شهری و روستایی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. زندگی مردم زیباتر گشته و توسعه همه جانبه انسانی و رفاه مشترک تمام ملت به گونه ای تعیین و واضح با پیشرفتی ملموس روبرو گشته است.

در این نشست همچنین مسأله گشایش سطح بالا در روبروه با دنیا خارج به طور ویژه مطرح شد که این موضوع به ایجاد موقعیت و فرصتی جدید برای تحقق همکاری های برد - برد منجر خواهد شد. چین گشایشی عمیق تر از قبل در عرصه هایی به مراتب فراخ تر و با حوزه هایی به مراتب گسترده تر در روبروه با دنیا خارج را پیگیری و اجرایی خواهد نمود. با اتکا بر بازار گسترده داخلی خود، همکاری های بین المللی و عملیاتی سازی فضای برد - برد و منافع متقابل تحقق خواهد یافت. چین نسبت به ایجاد یک ساختار باز مالی جدید با قابلیت گشایشی به مراتب بیش از قبل اقدام خواهد نمود و بر این اساس به گونه ای همه جانبه سطح گشایش مالی خود در برابر دنیا خارج را ارتقا خواهد داد و از رهگذر این اقدامات تسهیلاتی را در حوزه تجارت و سرمایه گذاری فراهم خواهد نمود و در عین حال توسعه نوآورانه تجاری را به پیش خواهد برد ضمن آنکه با پیشبرد سازندگی مشترک ابتکار یک کمربند یک جاده توسعه با کیفیت بالا را پیگیری خواهد نمود و همزمان به گونه ای مثبت به مشارکت در امر اصلاح ساختار حاکمیت مالی دنیا نیز خواهد پرداخت.

چین همیشه به مفاهیم صلح، توسعه، همکاری و تعامل برد- برد پایبند بوده و به طور فعالانه در جهت ایجاد روابط بین المللی جدید و جامعه با سرنوشت مشترک بشری گام برداشته است. در جریان 40 سال پس از اصلاحات و درهای باز، ملت چین همیشه با آغوشی گگردده، دنیا را پذیرا بوده و به گونه ای مستمر طی سال های متمادی در عرصه رشد اقتصاد دنیای ایفای نقش کرده که این حضور از میزان 30 درصدی نیز فراتر رفته و به همین دلیل امروز چین به یکی از منابع و عوامل اصلی ثبات و حرکت دهنده در رشد مالی دنیا مبدل گشته است. پکن به گرمی از حضور و بهره برداری مشترک تمام کشورهای دوست از جمله ایران از فرصت ها و منافع سرشار توسعه در چین استقبال می نماید!

منبع: ایران آنلاین
انتشار: 14 آذر 1399 بروزرسانی: 14 آذر 1399 گردآورنده: fixfun.ir شناسه مطلب: 1307

به "رمزگشایی از کد مهمی در جریان توسعه پیروز چین" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رمزگشایی از کد مهمی در جریان توسعه پیروز چین"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید