تحریم در نگاه نسل آینده؛ تشریح راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم ها

به گزارش مجله سرگرمی، راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم ها در پژوهش فقدان مشروعیت قانونی بین المللی تحریم و نقض حقوق بشر مطرح شد.

تحریم در نگاه نسل آینده؛ تشریح راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم ها

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرنگاران به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این پژوهش که توسط سعید رضا عاملی استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران و ابراهیم محسنی آهویی محقق ارشد مرکز پژوهشی سیاست های فضای مجازی دانشگاه تهران در 82 صفحه صورت گرفته است، ابعاد مختلف تحریم های اعمال شده علیه ملت ایران توسط ایالت متحده آمریکا آنالیز شده است.

در دیباچه این پژوهش به قلم محی الدین عبدالقادر مدیر سازمان بین المللی شهروندی مالزی چنین آمده است: ایالات متحده از تحریم های یک جانبه و چندجانبه برای تغییر رژیم در کشورهایی استفاده می نماید که از خدمت به منافع امپریالیستی و ارتقای منافع ژئوپولتیک و تجاری آن سرباز می زنند که اثر این تحریم ها بر کشورهای تحریم شده از جمله افزایش مرگ ومیرها، بیماری ها، گرسنگی و سوء تغذیه، فروپاشی زیرساخت های تدارک نیازهای اساسی و تخریب اقتصاد ویرانگر بوده است.

در ادامه این دیباچه آمده است: ایالات متحده آمریکا یک طرفه و یک جانبه از توافق هسته ای برجام خارج شد و تحریم های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد که بر خلاف مقررات و قوانین بین المللی و از جمله مقررات پذیرفته شده در سازمان ملل متحد و سازمان تجارت دنیای WTO است.

تحریم کشور ثالث که با ایران معاملات اقتصادی دارد، نقض جدی حاکمیت آن کشور است

از جانب دیگر اعمال تحریم بر نهادهای اقتصادی کشور ثالث که با ایران معاملات اقتصادی دارد، نقض جدی حاکمیت آن کشور است و همچنین اعمال تحریم های یک جانبه از خارج از مرزهای یک کشور عضو سازمان ملل متحد با هدف نابودی و تغییر نظام سیاسی آن کشور تجاوز محسوب می گردد.

همچنین در مقدمه پژوهش فقدان مشروعیت قانونی بین المللی تحریم و نقض حقوق بشر نیز چنین آمده است: تحریم کشورها با بهانه های مجعول و بر ساخته رسانه ای از جمله نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم، توسعه، تسلیحات نظامی یا کشتار جمعی، فراوری یا تجارت مواد مخدر از اساس اقدامی در تضاد با حقوق بین الملل و ناقض مسئولیت کشورها مبنی بر احترام بر اصل استقلال سایر دولت - ملت ها است.

هدف تحریم های اقتصادی کاهش ارزش پول ملی و فراوری ناخالص ملی است

در ادامه این مقدمه پس از تشریح تحریم فراگیر خشونت آمیز و تحریم های اقتصادی سخت به عنوان دو نمونه از تحریم های اعمال شده توسط آمریکا علیه سایر کشورها مانند عراق و ونزوئلا، الگوی تحریم های اقتصادی نرم به عنوان الگوی تحریم های اعمال شده از جانب آمریکا علیه کشورمان تشریح شده است.

در این بخش آمده است این نوع تحریم ها که به تحریم های هوشمند معروف است به عنوان یک ابتکار جدید در دولت مستقر ایالات متحده طی شده است هدف این تحریم، تأثیر مقطعی و منفی اما مؤثر و قدرتمند بر اقتصاد کشورمان است و اگر چه در این نوع تحریم نیز اثرات اجتماعی آن متعاقباً پدیدار می گردد، اما هدف آن تحریم بی اثر کردن کوشش های نظام در تقویت زیرساخت های اقتصادی و از جمله ارزش پول ملی و فراوری ناخالص ملی است و بنابراین در این نوع تحریم، عمدتاً بنگاه های بزرگ اقتصادی دولتی و نهادهای اقتصادی هدف حمله قرار می گیرد.

ابعاد حقوقی تحریم ها نقض قوانین بین المللی و حقوق مسلم شهروندان را اثبات می نماید

در فصل اول این پژوهش که مورد استناد مرکز حقوق بشر اسلامی انگلستان نیز قرار گرفته؛ ذیل عنوان ابعاد حقوقی تحریم ها آمده است: آنالیز ابعاد حقوقی تحریم ها در بسیاری از موارد، نقض قوانین بین المللی و حقوق مسلم و تعریف شده بین المللی شهروندان کشورهای تحت تحریم را اثبات می نماید. حقوق نقض شده خصوصاً به وسیله تمرکز بر جنبه های اجتماعی مانند حق حیات، حق برخورداری از غذا، حق سلامت جسمی، روانی، و معنوی قابل پیگیری است.

منطق این سخن این موضوع است که بعضی از قواعد حقوق بشر مانند حق حیات، امروزه از صندلی قواعد آمده در حقوق بین المللی برخوردار هستند و در هیچ شرایطی قابل نقض نیستند و در نتیجه در صورت تعارض میان مقررات تحریمی شورای امنیت و موازین بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی نمی توان برای اجبار دولت های عضو به اعمال و رعایت تصمیم های شورای امنیت به ماده 103 منشور ملل متحد استناد کرد.

در ادامه فهرستی از مجموعه قوانین و مقررات بین المللی که می توان از آنها در شکایت از کشورهای تحریم کننده استفاده کرد به توضیح ذیل دسته بندی شده است: اعلامیه دنیای حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه سازمان بهداشت دنیای، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون محو تمام اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و عهدنامه مودت ایران و آمریکا.

تحریم ها بر حق دسترسی شهروندان به دارو، درمان و تجهیزات پزشکی تأثیرات منفی داشته است

با توجه به تأثیر مخرب تحریم های ایالات متحده آمریکا بر بخش بهداشت و درمان کشورمان این موضوع در پژوهش مورد آنالیز صندلی ویژه ای دارد و در این مورد چنین آمده است، در حالی مواد متعدد در متون حقوقی بین المللی، کوشش برای ایجاد تأثیرات منفی بر فرآیندهای درمانی و دسترسی دارویی و پزشکی حاصل از جنگ یا تحریم را به شدت محکوم می نماید، با این حال دلایل قاطعی وجود دارد که تحریم ها بر حق دسترسی شهروندان به دارو، درمان و تجهیزات پزشکی تأثیرات منفی داشته است.

اگرچه ایالات متحده آمریکا مدعی است تضمین کافی درخصوص عدم تأثیر تحریم ها در بخش بهداشت و درمان بر بیماران کشورمان در نظرگرفته شده است اما داده های آماری خلاف این ادعا را نشان می دهد.

نخستین دلیل آن است که بسیاری از موارد؛ داروها در بخش پزشکی کارکرد چندگانه دارند و نظارت جدی و سخت بر عدم امکان واردات یا خرید این مواد اعمال می گردد و این نظارت جدی و سخت بر استفاده کنندگان این موارد در حوزه پزشکی تأثیر منفی دارد.

حق بر امنیت غذایی، دومین محور نقض حقوق بشر حاصل از تحریم هاست

یکی دیگر از حوزه هایی که در اثر تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان آسیب دیده است حوزه مواد غذایی است و به همین دلیل در این پژوهش مورد آنالیز این بخش نیز مورد آنالیز دقیق شده است. در این مورد چنین آمده است: حق بر امنیت غذایی، دومین محور نقض حقوق بشر حاصل از تحریم هاست، نقض این حق که عموماً به صورت غیرمستقیم و ثانویه به عنوان اثرات فقر اقتصادی ظاهر می گردد، بیش از همه، اقشار آسیب پذیر از جمله بچه ها، زنان باردار و سالخوردگان را هدف قرار می دهد.

مسائل ایجاد شده در جهت نقل وانتقال پول به دلیل تحریم های بانکی، باعث عدم امکان واردات مواد اولیه صنایع غذایی شده که این وضعیت به بالا رفتن هزینه فراوری و کاهش توان عمومی در دسترسی و تأمین حداقل نیازهای غذایی ضروری می گردد.

از جانب دیگر نخستین ضربه حاصل از تحریم ها بر فراوریات مواد دامی و پروتئینی خود را نشان می دهد و در نتیجه این ضربه گروه های مصرف کننده این مواد و از جمله بچه ها آسیب می بینند.

تحریم های اقتصادی باعث از دست رفتن گسترده فرصت های شغلی شده است

حق بر اشتغال نیز یکی از حقوق مصرح در قوانین و مقررات بین المللی است که بر اثر تحریم های ظالمانه ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان دچار آسیب شده است و در این پژوهش چنین آمده است: تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه کشورمان باعث از دست رفتن گسترده فرصت های شغلی شده چون در شرایط تحریم، دولت ها توان نسبی خود را در مهار بیکاری و ایجاد اشتغال از دست می دهند.

از سوی دیگر، بالا رفتن هزینه ها موجب کاهش توان خرید عمومی و به دنبال آن کاهش تقاضا در جامعه می گردد که این وضعیت راهی جز تعدیل نیروی انسانی مقابل صاحبان صنایع نمی گذارد.

فصل دوم پژوهش فقدان مشروعیت قانونی بین المللی تحریم و نقض حقوق بشر ذیل عنوان تحلیل روندها سعی نموده است نشان دهد عمده بهانه های کشور ایالات متحده آمریکا در تحریم های کشورهای دنیا چه بوده و همچنین معلوم گردد کدام کشورها عمدتاً هدف تحریم های آمریکا بوده است؟

کشورمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی مستمراً تحت تحریم آمریکا بوده است

در ادامه این فصل آمده است: تحریم های آمریکا علیه کشورمان، معیناً با دو بهانه حقوق بشر و فراوری سلاح هسته ای صورت گرفته است، در حالی که کشورمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی مستمراً تحت تحریم آمریکا بوده اما دامنه تحریم ها از سال 1390 (2011 میلادی) و دوره ریاست جمهوری باراک اوباما وارد مرحله جدیدی شده است.

آمارها نشان می دهد در دولت جورج بوش پسر به عنوان یک دولت محافظه کار رادیکال تنها 3 مورد تحریم علیه کشورمان اعمال شد، اما در دولت اوباما 266 مورد تحریم علیه ایران اعمال شد و دولت ترامپ هم تاکنون 122 تحریم علیه کشورمان اعمال نموده است.

از جانب دیگر کشورمان در برابر این تحریم ها، همیشه نظام اقتصادی خود را به نحوی راهنمایی نموده که بتواند ضمن عبور از شرایط تحریم و کاهش تأثیرات آن، خصوصاً بر اقشار آسیب پذیر جامعه، روند رشد اقتصادی را مدیریت کند.

مهمترین اثر تحریم های اقتصادی آمریکا را باید در کاهش شدید ارزش پول ملی، جستجو کرد

مهمترین اثر تحریم های اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان را باید در کاهش شدید ارزش پول ملی، جستجو کرد و متأسفانه هر بار که تحریم های جدیدی علیه کشورمان اعمال می گردد نرخ برابری ریال در مقابل دلار به نحو چشمگیری تنزل پیدا می نماید.

در حوزه تحریم های اقتصادی یکی دیگر از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد کوشش ایالات متحده آمریکا برای کاهش و قطع صادرات نفت خام کشورمان است که اثرات این کاهش فروش را می توان در بخش های دیگر اقتصاد که به دلارهای نفتی نیاز دارند مشاهده کرد.

تحریم بیش از نسل کشی ها، نژادپرستی ها و رژیم های آپارتاید ویرانگر است

در بخش جمع بندی پژوهش مورد آنالیز تحت عنوان توصیه هایی برای پیگیری دعاوی حقوقی آمده است: تحریم های اعمال شده در دولت دونالد ترامپ به طور معین فروپاشی اقتصادی به وسیله کاهش ارزش پول ملی را دنبال می نماید، در حالی که ادعا می گردد این تحریم ها صرفاً اقتصادی است اما در اصل حقوق بشر توسط این تحریم ها هدف قرار گرفته شده و شدت این اثرات با استمرار تحریم ها ارتباط معناداری دارد.

تحریم، دگرسازی شهروندانی است که بی دلیل قربانی تجاوز و توحش دنیا غرب می شوند

در ادامه این بخش همچنین آمده است: تحریم، کوششی ایدئولوژیک و مبتنی بر جنگ رسانه ای و دگرسازی از شهروندانی است که بدون هیچ دلیلی قربانی تجاوز و توحش دنیا غرب می شوند. تحریم ابزار استعمارگر ظالم غربی است که از نظر ابعاد به مراتب بیش از نسل کشی ها، نژادپرستی ها و رژیم های آپارتاید ویرانگر است و نسل آینده حتماً تحریم ها را همان قدر غیرانسانی بداند که امروز برده داری و نسل کشی در نگاه ما غیرانسانی است.

راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم ها

در ادامه این بخش و در تشریح راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم ها نیز آمده است: کوشش برای رایزنی و ارتباطات بین المللی، یافتن جهتهای جدید برای تحقق استقلال اقتصادی، افشای اهداف ظالمانه و استعماری آمریکا فرآیند سرانجام دادن به عصر مشروعیت تحریم ها را تسریع می نماید.

با توجه به قوانین و کنوانسیون های متعدد بین المللی، موارد ذیل در جهت احقاق حقوق مشروع شهروندان کشورهای تحت تحریم، قابل آنالیز است:

همگرایی کشورهای تحت تحریم و تشکیل اتحادیه کشورهای تحریم شده به منظور اقدامات حقوقی، سیاسی و اقتصادی برای مقابله با تحریم و مدیریت شرایط به وسیله ایجاد پیمان های تجاری و جهتهای جدید اقتصادی،

اقامه دعوای حقوقی در دیوان بین المللی دادگستری علیه آمریکا مستند به تأثیرات ضد حقوق بشری تحریم ها،استفاده از سازوکار اجرایی مناسب موجود در معاهدات بین المللی، ایجاد پویش کمپین ضد تحریم به وسیله توسعه اقدامات بین المللی، تدوین منشور حقوقی بین المللی علیه تحریم ها با تمرکز و تأکید بر ابعاد ضد حقوق بشری به منظور جذب توانمندی ها و قابلیت های نیروهای مستعد در برابر اقدامات غیرمسؤولانه آمریکا.

حقوقی بین المللی علیه تحریم ها با تمرکز و تأکید بر ابعاد ضد حقوق بشری به منظور جذب توانمندی ها و قابلیت های نیروهای مستعد در برابر اقدامات غیرمسؤولانه آمریکا.

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: 1 دی 1398 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: fixfun.ir شناسه مطلب: 542

به "تحریم در نگاه نسل آینده؛ تشریح راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم ها" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تحریم در نگاه نسل آینده؛ تشریح راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم ها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید